Stora förändringar föreslås till förskolan

Nytt kök, en extra lokal och fler i personalstyrkan. Det vill förvaltningen se på förskolan Svalan.
Foto: Arkiv