Stort underskott i Uppvidinge

Minus 18,9 miljoner kronor. Det visar resultatet i årsredovisningen för 2019 i Uppvidinge kommun. Resultatet är 11,9 miljoner kronor sämre än budget. Därmed uppnår inte kommunen kravet på god ekonomisk hushållning.
Foto: Lillian Petrovski