Pressen Tor är på plats för att ta Profilgruppen till nya nivåer

Tvärs över riksväg 37 från Profilgruppens huvudbyggnad, står företagets nya stolthet.
Den nya pressen med namnet Tor, är företagets största investering.
Foto: Filip Sjofors