Utredning ska vässa politiken - och stärka samhällsservicen

En effektivare politisk organisation skulle innebära snabbare beslut och genomföranden.
Nu inleds ett utredning inför ett förändringsarbete av den kommunala politiska organisationen.