13 kända Växjöbor ger namn åt nya gator

Flera kända Växjöbor får gator uppkallade efter sig när Växjö ska växa vidare med nya stadsdelar.