1960-tals diabilder - Växjö då och nu, del 48

Vi går en runda i Växjö centrum och ser hur det såg ut i mitten av 1960-talet. En del byggnader står kvar, andra är ersatta.