Allt fler mister studiebidraget i Växjö

443 elever fick under det förra läsåret indragen studiehjälp på grund av skolk i Växjö kommun.
En ökning med 169 elever jämfört med läsåret innan.
Foto: Gorm, Kallestad