Batteriet till syrgasen tog slut i taxin – patient avled

En patient fick hjärtstillestånd en kort stund efter att hans syrgasmaskin blivit urladdad i taxin. Patienten avled en kort stund senare och nu anmäler Region Kronoberg det inträffade som en allvarlig vårdskada.
Foto: URBAN NILSSON