Castellums planer på Wexo lever än

Trots Vismas avhopp har Castellum inte gett upp planerna på Wexo.
– Jag känner ett stort stöd från marknaden, säger affärsområdeschef Jenny Rungegård.
Ett avgörande beslut fattas sannolikt nästa år.
Foto: Filip Sjofors