De vårdar traditionen och ängarna

Väderförhållandena var gynnsamma när Dädesjö hembygdsförening vårdade traditionerna med slåttergille på Lunnabacke i Asby.