Den dolda beredskapen som försvann

Det pratas mycket om att sjukvårdens beredskap inte håller om många insjuknar samtidigt. Man vill plana ut kurvorna för coronavirusets spridning för att undvika kollaps. Vi står dåligt rustade. Men faktum är att det inte alltid varit så. 20–30 år tillbaka i tiden var man betydligt mera redo än nu.
Foto: Lars-Göran Rydqvist