En dag för vård av byggnader

Hållbart byggande och boende. Det vurmar Stefan Holmberg och Åsa Sunefors Wallin för. Därför höll de sin tolfte byggnadsvårdsdag i Vederslöv på söndagen.
Foto: Marie Fransson