Få tänkbara platser för nytt sjukhus

I januari fanns ingen idé om var ett nytt sjukhus skulle kunna placeras. Till slut fanns bara två möjliga platser.
Foto: Lena Gunnarsson