Farligt arbete på vägen

Längs med riksväg 25 har NCC jobbat med att förbättra vägräcken. Några meter från vägarbetet har bilarna susat förbi. Trots att hastigheten är nedsatt till 50 är det långt ifrån alla bilister som respekterar detta.
Foto: Sven Åkerdal