Fler felaktiga utbetalningar till Växjö Fria Fordonsgymnasium

Växjö Fria Fordonsgymnasium ser nu över sitt arbetssätt sedan skolan upptäckt att ytterligare en elev har fått skolpeng trots att personen inte längre går på skolan.
Foto: Johanna Ursjö