Forskning öppnar för högre och häftigare trähus

Ett forskningsprojekt på Linnéuniversitetet kan öppna för att bygga enklare och billigare modulbaserade flervåningshus i trä.
– Häftigare än så här blir det inte i vår värld, säger Henrik Ödeen, teknisk chef på Moelven.
Foto: URBAN NILSSON