Geometriparken kostade 6,7 miljoner mer än beräknat

En ny park med lekplats placerades vid Trummen.
Området visade sig innehålla förorenade massor.
Det har spräckt budgeten med miljonbelopp.
Foto: Lennart Ernstsson