Grönt ljus för Sundebys omstridda bygge: ”Jag vann”

Björn Sundebys omstridda jättebygge utmed Ingelstadsvägen i centrum innebär inte ”en betydande olägenhet” för grannfastigheterna. Det anser mark- och miljödomstolen i Växjö som nu ger grönt ljus för planerna.
– Nu är allt klart. Nu kör vi, säger Björn Sundeby.
Foto: Illustration: SPRIDD/BROMS-WESSEL