Han prisas för sin spridning av Kronobergs historia

Årets utmärkelse från familjen Hallenblads donation går till Samuel Palmblad på Kulturparken Småland