Han undersöker om data kan förbättra skogsskötseln

Data om skogen växer. Magnus Persson undersöker om den kan användas för att få även skogen att växa bättre.
– Jag tycker att detta har väldigt stark koppling både till den lilla och den stora skogsägaren.
Foto: Johan Persson