Här är de fem alternativen för Växjös nya simhall

Här är fem alternativ till ny simhall i Växjö.
De presenteras med sina för- och nackdelar.
Nu kan politiker och allmänhet ta ställning.