Eldningsförbudet kvarstår under valborg

Eldningsförbudet kommer att kvarstå under valborgsmässoafton. Det ser ut att bli få majbrasor i länet under firandet.
Det är möjligt att ansöka om dispens, men flera räddningstjänster har meddelat att de inte kommer att godkänna några ansökningar.
Foto: Arkiv