Ingelstadgymnasiet rycker ut och hjälper till med matleveranser

Det är i det närmaste öde på Ingelstadgymnasiet. Alla elever har skickats hem. Undervisningen sker på distans. Men i köket pågår ändå aktivitet. Hemkörning av färdiga måltider till de äldre förbereds.
Foto: Lars-Goran Rydqvist