Ingen ansvarig för gammal miljösynd på Helgö

För ett halvt sekel sedan förgiftade företaget marken på Helgö med lösningsmedel. Platsen är i dag en av kommunens mest förorenade.
Men ingen kan längre ställas till ansvar för giftutsläppen.
Foto: Filip Sjofors