Inget jobb för höjdrädda

Akrofobi, eller höjdskräck, sägs vara ett vanligt problem. Bot finns dock i form av terapi och medicinering. Huruvida de som jobbar med att montera ner det stora vita tältet, som gömt Växjös nya stations- och kommunhus, gått i terapi och mött sin rädsla förtäljer inte denna text. Helt klart är väl ändå att de inte lider av höjdskräck. Inte det minsta.
Foto: Lars-Göran Rydqvist