Kommunen kan minska antalet dagliga verksamheter för funktionshindrade

Kommunens dagliga verksamhet bedrivs i dag på flera platser runt om i kommunen. Nu kan antalet ställen bli färre.