1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Växjös bussar bullrar för mycket – kommunen kräver åtgärder

Många boende har klagat på att Växjös stadsbussar bullrar för mycket.
Nu kräver Växjö kommun att Region Kronoberg agerar för att minska det ”starka lågfrekventa” bullret.

Smålandsposten har flera gånger rapporterat om klagomål från Växjöbor– som bor utmed stadsbussarnas linjesträckningar – att de biogasdrivna fordonen avger ett starkt lågfrekvent buller.

– När bussarna kör förbi skallrar fönsterrutorna. Det är klart att det påverkar oss väldigt negativt, sa en boende i Sandsbro till Smålandsposten i januari i fjol.

Nu kräver Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd att Region Kronoberg – som genom Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken – ska agera för att minska bullret från stadsbussarna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 537 kr)

På tisdagen fattade nämnden beslut om ett föreläggande där Region Kronoberg uppmanas att begränsa användningen av de bullrande bussarna på vissa linjer och tider på dygnet.

– Vi har inte någon lösning som är tillräckligt effektiv och ekonomiskt rimlig för att få bort bussbullret helt, men åtgärderna kommer att minska störningarna både utomhus och inomhus i alla hus längs busslinjerna, säger Tobias Adersjö (MP), som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunen ställer de hårdaste kraven på biogasbussarnas turer nattetid ”eftersom störd sömn bedöms vara den allvarligaste hälsoeffekten”.

Från och med 1 september 2019 får stadsbussarna inte köras mellan klockan 22 på kvällen och 6 på morgonen på linje 1, linje 2/6, linje 7 samt linje 5/8. Undantag görs för nätter mot lördag och söndag då bussarna får trafikera dessa linjer högst fem gånger per natt.

– Vi hoppas att Region Kronoberg kommer att följa våra åtgärdsförslag som kommer ge en märkbar bullerminskning under 2019 och framåt. Att ställa krav på att alla bussar byts ut skulle bli orimligt dyrt, fortsätter Tobias Adersjö.

Senast vid årsskiftet ska regionen skicka in en plan till miljö- och hälsoskyddsnämnden för hur de tänker uppfylla föreläggandet, skriver kommunen i sitt pressmeddelande.