Kommunen söker kunskap bland sina anställda - för att hantera kriser

Växjö kommun gör nu en inventering bland sin anställda. Frågan är: Har medarbetarna kunskaper som arbetsgivaren inte känner till?
Foto: Johan Nilsson/TT