Kontantfritt på lasarettets sjukhus

Cash is king! Så hette det en gång i tiden. Det gäller inte längre. Allt fler affärer och restauranger befattar sig inte längre med kontanter.
Så är det sedan en dryg månad tillbaka på centrallasarettets egen restaurang.
Foto: Lena Gunnarsson