Kristina Bingström: Elin Wägner hade inte varit nöjd i dag

I söndags hade jag äran att som ett sentida Pennskaft inviga Elin Wägner-veckan i Växjö. Med anledning av Internationella kvinnodagen denna söndag, finns anledning att återvända till delar av talet i dagens moderator. Starka kvinnor förtjänar att lyftas fram – varje dag.

100 år efter lagen om allmän och lika rösträtt är Elin Wägner alltjämt en portalgestalt i kvinnokampen. I dag kan vi se tillbaka och förundrat konstatera vilken förändring hon tryckte på för och var med om att åstadkomma.

Elin Wägner var en förebild under sin livstid och en förebild än i dag. Och det genom att leva sitt liv på sina egna villkor. Kompromisslöst. Inte nöja sig med givna mallar, utan skapa sina egna möjligheter. Gå sin egen väg - varthän de leder. Och det kostar på. Då som nu.

Detta är en personligt skriven text i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag undrar, hade hon varit stolt i dag? Över ett Kronoberg där såväl landshövdingen, som flertalet kommunalråd är kvinnor. Liksom chefredaktören för länets största tidning.

Hade hon varit förundrad över hur långt vi kommit eller kanske snarare förundrad att vi inte kommit längre? Att det alltjämt är ett utropstecken när en kvinna tar över.

Hade hon rent av varit lite förbannad – lite pissed (!) – över att saker och ting nästan verkar gå baklänges?

Kristina Bingström är chefredaktör för Smålandsposten
Foto: LENA GUNNARSSON

Som chefredaktör för Smålandsposten och en representant för det fria ordet och den granskande stundtals obekväma journalistiken är det oroande med de tendenser vi ser från vissa håll att vilja styra och påverka vår bevakning. Och med vår menar jag Mediesveriges samlade kvalificerade journalistkår. Detta eftersom att vi vet att en välmående demokrati och en stark och obunden press går hand i hand.

Yttrandefrihet handlar inte om att skrika högst, utan om att eftertänksamt förmedla även beska fakta. Det visste Elin Wägner, det var med pennan i hand och med ordets makt hon levde och verkade. Det gäller än i dag.

Elin Wägner brann för miljön, för fred, för kvinnor och barn i hela världen. Här går det inte att slå sig till ro. Här hade inte Elin Wägner varit nöjd. Här finns mer att göra.

Internationella kvinnodagen är inte en dag att fira, utan en årlig väckarklocka och en nyttig påminnelse om att vi aldrig kan slå oss till ro. Vunna segrar kan inte tas för givna.

Läs mer

Coronaviruset

Lista: Här är de inställda evenemangen i Kronoberg

Smålandsposten redovisar evenemang som blivit inställda i länet.

Ledare

Bill of rights på Internet!

Sveriges Radios rubriksättning är något orättvis: ”Regeringen vill lagstifta mot skadligt innehåll på sociala medier”. Digitaliseringsminister Anders Ygeman använder faktiskt inte det skummiga uttrycket ”skadligt innehåll”. Men utspelet är oroande nog ändå.

Ledare

Till Amanda Linds försvar

Stackars Amanda Lind. Det är inte lätt att vara kulturminister i Sverige. Inte ens om man är miljöpartist och sociologiskt godkänd av kultureliten. Vissa fällor i svensk debatt slår obönhörligt över hela fältet.

Inblick

Allt fler vänder ryggen åt etablerad kunskap

Allt fler vänder de etablerade nyhetsmedierna ryggen. Inte nog med det. Många vänder även ryggen åt etablerad kunskap. Forskare ser det ökade kunskapsmotståndet som ett hot mot vårt samhälle.

Inblick

Blir man dum av att inte läsa tidningen?

Väljarnas politiska kunskaper sjunker.

Ledare

Museers rätta värde

Riksrevisionen har granskat reformen med avgiftsfria museibesök till de arton statliga museerna och observationerna är bedövande svenska: I stort sett har reformen förberetts väl. I stort sett har museerna handskats med förändringen på ett ändamålsenligt sätt.