Kristina Bingström: Ja, vi har rätt att ta bilder på dig

Foto: Lena Gunnarsson