Kronoberg först i landet med ny bussplanering

Jobbpendlingen har alltid varit utgångspunkten när kollektivtrafiken planerats. Nu vänder Kronoberg på perspektiven och är först i landet med att använda sig av sociala faktorer för att bestämma var bussen ska gå.