Kvinnors hälsa kan äventyras av sena provsvar: ”Skillnad mellan liv och död.”

Att vänta på ett analyssvar på ett gynekologiskt cellprov är i sig en påfrestning för kvinnan. Därför är rekommendationen att det ska ta högst 28 dagar mellan provtagning och att svar skickas ut. Men i Region Kronoberg är väntetiden 3-4 månader.
Foto: 1177, Vårdguiden