”Kyrkans puls slår i gudstjänstlivet”

Under två dagar hålls biskopsmöte i Växjö där ärkebiskop Antje Jackelén och Sveriges samtliga biskopar deltar.
– Vi vill inspirera fler av kyrkans människor att ta aktiv del i samhällsdebatten, säger biskop Fredrik Modéus.
Foto: Filip Sjöfors