Vidbränd mat orsakade stort räddningspådrag

Foto: Carl Carlert