"Man lägger en död hand över hela norra kommundelen”

Den nya översiktsplanen försvårar för folk på landsbygden, befarar flera organisationer.
– Man lägger en död hand över norra kommundelen, säger Carin Hoflund, LRF Sydost.
Växjö kommun lovar dock slopa vissa hinder.
Foto: Charlotte Stjernkvist