Markköp till nya sjukhuset snart klart – men summan hemlig

I slutet av september ska regionfullmäktige fatta beslut om att köpa fastigheten Rimfrosten 1 i Räppe, en del av det tänkta sjukhusområdet. Men vad marken kostar – det är ännu hemligt.
Foto: URBAN NILSSON