Ny biljett ska öka kollektivresandet för ungdomar

En ny typ av biljett ska öka ungdomars resande med kollektivtrafiken.
Trafiknämnden har beslutat om nya biljettpriser i Kronoberg.
För alla andra blir resandet dyrare.