Ny plan för laddstolpar ska dämpa räckviddsångesten

Växjö kommun har tagit fram en laddinfrastrukturplan.
Den pekar ut 400-450 olika platser för laddstationer.
Ett syfte med planen är att dämpa räckviddsångesten.
Foto: Växjö kommun