Ökat valdeltagande i Växjö

Valdeltagandet i Växjö kommun ökade med knappt två procentenheter jämfört med 2014. Även i områden där valdeltagandet brukar vara lågt gick folk i större utsträckning och röstade.
Foto: Mark Hanlon