Personalbrist fick rektorn att stänga skolan

Eleverna på grundsärskolan i Lenhovda har skickats hem.
Orsaken är att många är sjuka och att det saknas vikarier.
– Vi kan inte säkerställa elevernas trygghet, säger rektorn.
Foto: Annika Niquet