Räppe - en bit industrihistoria går i graven

Räppe. En plats för en synnerligen viktig industriepok i Växjös historia. Och en kulturhistorisk guldgruva för Samuel Palmblad på Kulturparken Småland.