Regionen inför separata flöden på sjukhusen - sätter upp tält vid akuten

Regionen inför ett separat flöde för personer med luftvägsbesvär
De sätter också upp tält utanför akuten både i Växjö och Ljungby.
Foto: Lars-Göran Rydqvist