S har lämnat besked om nytt sjukhus: ”Tungt beslut”

Socialdemokraterna ställer sig positiva till ett nytt sjukhus i Räppe.
I slutet av maj ska regionfullmäktige ta ställning till vilken inriktning det blir.
Foto: Lena Gunnarsson