Sjukvårdens miljonförlust - viktig fråga när budgeten klubbades

Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg gick back en miljon kronor om dagen under april och maj i förhållande till budget. Det var ett omdiskuterat ämne på regionfullmäktige när Alliansens nya budget för 2020 klubbades.
Foto: Lydia Arvidsson Shukur