Skogen mindre sårbar med mer lövträd

Efter de stora stormarna har det vuxit upp mycket självföryngrad björk på hyggena.
– Vi behöver mer löv så vi vill gärna att skogsägarna tar vara på det som kommer naturligt, säger Martin Sallnäs.
Foto: Johan Persson