Snabb insats och lite tur förhindrade miljöförstöring

Utsläppet av 400 liter diesel kunde ha skadat vattnet och marken. Men bland annat räddningstjänstens snabba insats förhindrade skador i naturen.
Foto: Carl Carlert