Spädbarn felmedicinerades – Region Kronoberg anmäler sig själva

Ett för tidigt fött barn fick en tio gånger för hög dos av läkemedlet antikoagulantia på centrallasarettet i Växjö. Nu har Regionen gjort en Lex Maria-anmälan av händelsen.
Foto: Arkivbild