Stiftelse skänker parcykel

Gruppbostaden Klavérvägen 22 i Växjö har fått en parcykel. Givare är Stiftelsen Linnea Dahl.