Stor risk för översvämning när ovädret slår till

Vattenmagasinen är välfyllda.
Det är nu små marginaler.
Mer regn kan spränga vallen.
Foto: Lennart Ernstsson